Dades del lloc web

El web www.icac.cat és un domini d’internet de titularitat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i és el seu únic web oficial.

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), amb CIF S4300033J, té l’adreça a la plaça d’en Rovellat s/n, 43003 Tarragona, telèfon +34 977 24 91 33, fax +34 977 22 44 01 i adreça electrònica info@icac.cat.

Drets de propietat intel·lectual

Els continguts difosos a través del lloc www.icac.cat (fitxers, textos, imatges i qualsevol altre material) són propietat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a l’ICAC.

La informació subministrada a través del lloc web està protegida per la legislació sobre propietat intel·lectual i no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol·licitar-ne l’autorització.

Tots els drets estan reservats. Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts, tret dels productes i serveis regits per clàusules i condicions particulars pròpies.

Qualitat i ús de la informació

No hi ha garantia que el contingut del web estigui lliure d’errors. L’usuari accepta expressament ser-ne coneixedor.

L’ICAC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest Institut.

L’ICAC no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, tret dels productes i serveis regits per condicions d’ús i d’accessibilitat pròpies.

Exempcions de responsabilitat

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o contingut dels enllaços de tercers a què es fa referència en aquest web.

La responsabilitat de l’ús de la informació del lloc web és de l’usuari.

Per a qualsevol dubte o comentari sobre el contingut del web podeu escriure a info@icac.cat.